Nawigacja

Biblioteka / Doradztwo zawodowe

Nasze zbiory

Biblioteka Gimnazjum nr 9 zlokalizowana jest na parterze szkoły. Składa się z wypożyczalni, czytelni, pokoju opracowań oraz obszernego holu, w którym mieści się szkolna galeria ,,Impresja". Wypożyczalnia to miejsce, gdzie udostępnia się książki. Zbiory naszej biblioteki liczą około 12000 woluminów. Posiadamy wiele lektur oraz bardzo dobrze zaopatrzony księgozbiór podręczny. Zaufanym czytelnikom oferujemy swobodny dostęp do półek. W wypożyczalni organizowane są także wystawy tematyczne i okolicznościowe. W I półroczu roku szkolnego 2010/11 były to prezentacje:   

1. ,,Częstochowa tu żyjemy"

2. ,, Piękna nasza Polska cała" - wystawa wydawnictw obrazujących piękno naszej ojczyzny.

3. ,,Śladami epopei narodowej"

4. ,,Andrzej Kalinin - spotkanie z pisarzem"

5. ,,Ludmiła Mariańska - życie i twórczość"

6. ,,Co dalej gimnazjalisto - oferty edukacyjne szkół ponadgimnazjalnych"

7. ,, 11 Listopada Polska Niepodległa"

8. ,, Józef Piłsudski dzieło życia"- wystawa dorobku literackiego oraz książek biograficznych

9. ,,Częstochowa w pierwszych dniach odzyskanej wolności"

10. ,,Pójdźmy wszyscy do stajenki" - wystawa szopek bożonarodzeniowych

11. ,, Świąteczne życzenia" - wystawa kartek świątecznych.

Czytelnia to miejsce, w którym znajduje się Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Uczniowie mogą tutaj skorzystać z dostępu do 4 komputerów, a także przygotować się do zajęć.

W bibliotece znajdują się także dokumenty regulujące pracę szkoły.

W szkolnej galerii ,,Impresja" uzdolnieni plastycznie uczniowie mają możliwość prezentowania owoców swojej pracy. W I semestrze odbyły się następujące wystawy:

1. ,,Artyści Częstochowy" - wystawa plakatów, fotografii, prezentacji multimedialnych.

2. ,, Dżungla"- farba plakatowa

3. ,, Jesienne liście"

4. ,, Barwy jesieni" - wystawa fotografii

5. ,, Tolerancja - akceptacja inności" - wystawa plakatów

6. ,, Chata, wieżowiec, dom przyszłości"- collage

7. ,,Zamek"- pastele

8. ,,Sławni artyści " - plansze informacyjne

Biblioteka szkolna jest miejscem, w którym odbywają się konkursy, spotkania oraz imprezy środowiskowe. W tym semestrze w pomieszczeniach naszej biblioteki został zorganizowany Międzygimnazjalny Konkurs Krasomówczy ,,Moja szkoła ", oraz wigilijne spotkanie środowiskowe z uczniami szkół podstawowych nr 33 i 39 .

 

        

14 lutego w bibliotece zapanowała bardzo ,,serdeczna''  atmosfera. Stało się to za sprawą konkursu na kartę walentynkową, na który napłynęło wiele bardzo ciekawych prac. Uczniowie działający pod opieka pań: Renaty Koniecznej i Ewy Sosnowej wykonali walentynki wykorzystując różne techniki plastyczne. Jury złożone z pań bibliotekarek oraz opiekunek konkursu postanowiło przyznać nastepujące nagrody: I miejsce  - Justyna Knopczyk -  kl Ic, II miejsce - Anna Jaksender - kl IIIc, III miejsce - Natalia Kusińska - kl IIIa. Wyróżnienia otrzymali: Angelika Piotrowska - kl IIIa, Marta Sobstel - kl IIIc oraz Marlena Stypuła z kl I a.   

 

W marcu bieżącego roku szkolnego w szkolnej galerii,,Impresja" zagościła wystawa prac uczennicy Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie, Olgi Chodorowskiej. Piękne obrazy, utrzymane w ciekawej kolorystyce przedstawiają martwą naturę. Zachęcamy do oglądania,  a uzdolnionej plastycznie młodzieży proponujemy zainteresowanie się możliwością  kontynuowania nauki w Liceum Plastycznym   

Od marca również, w galerii ,,Impresja" możemy podziwiać dorobek fotograficzny Klubu Miłośników Zabytków. Bardzo ciekawe zdjęcia wykonane przez naszych uczniów pod opieką pań: Anny Kusak i Anny Gawrońskiej zostały uhonorowane najwyższymi nagrodami w miejskim konkursie fotograficznym.

Z okazji zbliżającej się wiosny naszą bibliotekę odwiedziły niesamowite Marzanny, wykonane przez  gimnazjalistów. Były one barwnym i wesołym dodatkiem do wystawy ,, Wielkanocne obyczaje" przedstawiającej polskie zwyczaje związane ze Świętami Wielkiej Nocy. Do tematyki świątecznej nawiązywał również konkurs na najpiękniejszą kartkę wielkanocną. Prace konkursowe wykonane pod opieką pań Renaty Koniecznej i Ewy Sosnowej, dzięki wykorzystaniu różnych technik i materiałów były  bardzo interesujące i starannie zrobione. Wobec wyrównanego ich poziomu jury postanowiło przyznać 3 wyróżnienia, które otrzymały uczennice: Sandra Cyran z klasy III b, Natalia Kusińska i Angelika Piotrowska z kl IIIa.

W marcu jak co roku uczniowie klas III odwiedzili Targi Edukacyjne, na których mogli zapoznać się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych. Materiały zgromadzone podczas tej wizyty posłużyły do przygotowania w naszej bibliotece gazetki ,,Co dalej gimnazjalisto?" przedstawiającej możliwości kształcenia się w częstochowskich szkołach technicznych.

W maju w  bibliotece odbyło się podsumowanie powiatowego konkursu dziennikarskiego ,, Moje miejsce na Ziemi " przygotowanego przez panie: Alicję Mróz i Iwonę Mielczarek. Uczennice klasy III b naszego gimnazjum: Michalina Nowak oraz  Aneta Ciupis zajęły I i III miejsce w konkursie. Imprezę te swoją obecnością wzbogacił pracujący dla ,,Życia Częstochowy" redaktor Janusz Pawlikowski, który udzielił cennych rad i wskazówek młodym dziennikarzom i zachęcił ich do dalszej pracy.

Oprócz wcześniej wymienionych ekspozycji  w wypożyczalni naszej biblioteki można było zobaczyć wystawy:

1. ,,Spotkanie z pisarzem " - wystawa portretów znanych pisarzy w karykaturze

2. ,,Pamięci księdza Jana Twardowskiego" - wystawa poświęcona twórczości

       księdza - poety w 5 rocznicę śmierci.

3. ,, Książki, do których chętnie wracamy" - wystawa książek popularnych pisarzy literatury 

      dziecięcej.

4. ,, Moda różnych epok" - wystawa obrazująca zmiany  w modzie na tle epok historycznych.

5. ,, Portrety słynnych Polek" - wystawa z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet

6. ,, Błogosławiony Jan Paweł II - papież pokoju"-  wystawa biograficzna oraz dorobku 

       literackiego Jana Pawła II

7.  ,, Rotmistrz Pilecki - kandydat do Auschwitz" - wystawa  ze zbiorów  ,,Solidarności Walczącej"

8. ,, Tworzywa sztuczne" - wystawa albumów wykonanych przez uczniów na lekcjach techniki

9. ,, Z Wadowic do Watykanu " - wystawa albumów wykonanych przez uczniów na lekcjach religii

10. ,, Religie monoteistyczne " - wystawa albumów wykonanych przez uczniów na lekcjach religii.

 

W szkolnej galerii ,,Impresja" zaprezentowane zostały prace uczniów uzdolnionych plastycznie:

1. ,,Witraż" - farby plakatowe

2. ,, Martwa natura" - farby plakatowe, druk

3. ,, Pejzaż z linii" - farby plakatowe, druk

4. ,, Miasto z liter" - farby plakatowe, collage

5. ,, Projekt krzesła" - techniki dowolne

6. ,, Abstrakcja geometryczna wg. prac Mondrian'a" - farba plakatowa

7. ,, Abstrakcja niegeometryczna wg. prac Kandinsky'ego" - farba plakatowa

8. ,, Kompozycja z sylwetką ludzką" -  papier kolorowy, papier szary, itp.

9. ,,Frottage"

10. ,, Jasna Góra " - rysunek kredką

11. Wystawa prac Damiana Kardacza, Mariusza Matyi, Pauliny Chącel i Karola Smeli.       

    

 

Nowy rok szkolny 2011/12 w bibliotecznej galerii ,, Impresja" zainaugurowała wystawa prac studentek Wydziału Plastyki AJD, Marii Skrzypczyk i Róży Lewandowskiej. Obie panie, zaprezentowały zbiór prac wykonanych węglem i suchą pastelą. Ekspozycja ta, ze względu na oryginalną tematykę i zastosowaną technikę cieszyła się dużym zainteresowaniem.

W galerii prezentowali również swoje prace uzdolnieni lastycznie uczniowie. I tak mogliśmy obejrzeć:

1.,,Barwy jesieni" - farby , plastelina, materiały przyrodnicze.

2.,,Kalkografy"

3. ,,Przylecieli anieli" - anioły w formie przestrzennej

4. Prace uczennicy kl.Ia Julii Lompe - ołówek

5. ,,Budynki użyteczności publicznej" - makiety z materiałów wtórnych.

6. ,,Bożonarodzeniowe życzenia"  - wystawa kartek świątecznych

7.,, Wakacyjne wspomnienia" -  wystawa prac Klubu Fotograficznego - p. Anny Gawrońskiej, Anny Markowskiej, Aleksandry Smolnik.

8. ,,Adam Mickiewicz - patron naszej szkoły" - kredka. ołówek

W bibliotece zostały również wystawy okolicznościowe i  popularyzujące twórców kultury:

1. ,,Nasze miasto Częstochowa"

2. ,, Znani pisarze w karykaturze"

3. ,, Historia ubioru"

4. ,,Polska, najpiękniejsze miejsca" - ekspozycja wydawnictw

5. ,, 11 listopada - Polska Niepodległa"

6. ,,Częstochowa w pierwszych dniach odzyskania niepodległości"

7. ,, Tropem ,,Krzyżaków" H. Sienkiewicza - wystawa drzeworytów Stanisława Toepfera

8. ,, Pan Tadeusz - najpiękniejsze wydania dzieła"

 

  Jak w każdym roku biblioteka była organizatorem konkursu na najpiękniejszą kartę świąteczną.
W naszej bibliotece odbyła się również kolejna edycja Międzygimnazjalnego Konkursu Krasomówczego ,,Moje hobby", w którym uczennica naszej szkoły Julia Iżykowska zajęła II miejsce. Tradycyjnie imprezę tę wzbogacił swoim udziałem redaktor Janusz Pawlikowski, którego cenne wskazówki i uwagi posłużą uczniom.   

  Po zakończeniu ferii zimowych pomieszczenia biblioteki zaczerwieniły się od ,,serc". To rezultat konkursu na ,,Walentynkę" zorganizowanego przez bibliotekę szkolną pod patronatem pań Ewy Sosnowej i Elżbiety Chodorowskiej.  

    W lutym dotarła do nas wiadomość o śmierci naszej najwybitniejszej poetki Wisławy Szymborskiej.
Na tę smutną okoliczność biblioteka szkolna zorganizowała wystawę ,, Nic dwa razy się nie zdarza " poświęconą życiu i twórczości Zmarłej Noblistki. 

   8 marca to tradycyjnie obchodzony ,,Dzień Kobiet". Z tej okazji biblioteka postanowiła przypomnieć czytelnikom sylwetki znanych Polek. Wystawa ,,Polska jest kobietą"  była prezentacją postaci naszych wybitnych rodaczek, zwłaszcza tych, które możemy podziwiać współcześnie.

   Początek wiosny obwieściły niesamowite Marzanny, które jako owoc konkursu międzyklasowego znalazły schronienie w bibliotece.

  Z okazji Świąt Wielkanocnych biblioteka wraz z nauczycielami plastyki i techniki zorganizowała konkurs na najpiękniejszą kartkę świąteczną. Estetyczne i wykonane w różnych technikach prace stały się ozdobą pomieszczeń biblioteki.

  W maju i czerwcu uczniowie klas III stają przed trudną decyzją wyboru zawodu. Gazetka ,,Co dalej Gimnazjalisto" przedstawiła zainteresowanym ofertę edukacyjną lokalnych szkół ponadgimnazjalnych.

   W bibliotecznej galerii ,,Impresja" utalentowani uczniowie prezentowali swoje prace. Były to wystawy:

 • ,,Optyczne iluzje" - prace uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych
 • ,,Wiosna tuż, tuż" 
 • ,,Motywy roślinne w witrażach"
 • wystawy indywidualne prac Klaudii Sanockiej i Damiana Kardacza    

 

 

     W pierwszym półroczu roku szkolnego 2012/13 biblioteka stanęła przed koniecznością przeprowadzenia skontrum . Działająca w trzyosobowym składzie komisja dokonała selekcji i aktualizacji zbiorów.Usunięto książki zniszczone, zaczytane i o nieaktualnych treściach. Ustalono stan faktyczny i wartość księgozbioru.

Ilość zgromadzonych woluminów to 10766, a ich wartość wynosi 19888,3zł.

 W ramach realizacji zadań pedagogicznych w wypożyczalni biblioteki zostały zorganizowane wystawy tematyczne:

 • ,,Wakacyjne podróże" - wydawnictwa obrazujące piękno krajobrazu i zabytków kultury
 • ,,Warto być mądrym" - książki z zakresu literatury popularno - naukowej
 • ,,Jak się komunikujemy" - plansze Wydawnictwa Nowa Era
 • ,,Epoki literackie" - plansze Wydawnictwa Nowa Era
 • ,,O przyjaźni, miłości, problemach" - książki o tematyce obyczajowej
 • ,,Jan Paweł II - papież rodzin" - materiały biograficzne, literatura
 • ,,Częstochowa w pierwszych dniach odzyskania niepodległości" - literatura tematyczna
 • ,,Alfred Nobel i polscy laureaci jego nagrody" - materiały biograficzne, literatura
 • ,,Nowości wydawnicze w naszej bibliotece" - książki zakupione w semestrze I

 

 Galeria ,,Impresja" zaprezentowała prace uzdolnionych uczniów:

 • ,,Moje wspaniałe wakacje" - collage
 • ,,Barwy jesieni" - farby, plastelina, materiały przyrodnicze
 • ,,Halina Poświatowska - życie i twórczość" - albumy
 • ,,Błogosławiony Jan Paweł II " - albumy
 • ,,Częstochowa na starej i nowej fotografii" - prace uczniów Klubu Fotograficznego
 • ,,Bożonarodzeniowe życzenia" - technika dowolna
 • ,,Świąteczne anioły" - masa solna
 • ,,Kopiujemy sławnych mistrzów"  - farba plakatowa
 • wystawa indywidualna uczniów klas I: Aleksandry Alchimowicz i Dominiki Szczerbińskiej
 • wystawa prac uczestników Koła Plastycznego

    W okresie Świąt Bożego Narodzenia biblioteka we współpracy z nauczycielem plastyki panią Elżbietą Chodorowską zorganizowała Konkurs na Kartkę Świąteczną oraz Międzyklasowy Konkurs na Świąteczną Dekorację Sal  Lekcyjnych. Obydwa konkursy spotkały się z dużym zaangażowaniem uczniów.    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 9 w Częstochowie
  ul. Sobieskiego 15
  42-217 Częstochowa
 • 34 324-08-46

Galeria zdjęć