Nawigacja

Anna  Gawrońska

Klub Miłośników Zabytków

KLUB MIŁOŚNIKÓW ZABYTKÓW

 

Motto:Zbierać przemijające okruchy przeszłości, bo w nich teraźniejszość, przyszłość
i wytłumaczenie wszystkiego”

                                                                              Miguel de Unamuno

 

    Klub Miłośników Zabytków funkcjonuje w szkole od 2004 r. z inicjatywy prowadzących: Anny Kusak i Anny Gawrońskiej. Głównym celem realizowanych zajęć w ramach Klubu jest zachęcenie młodzieży do czynnego włączenia się w działania na rzecz ochrony zabytków naszego miasta i regionu. Aktywnie współpracujemy z wieloma instytucjami kultury, uczestniczymy w imprezach i przedsięwzięciach przez nie organizowanych. Od 2005 kontynuujemy realizację ogólnopolskiego programu Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie pt. „Ślady przeszłości. Uczniowie adoptują zabytki”.  W związku z powyższym objęliśmy opieką („adoptowaliśmy) dwa najstarsze, XIX-wieczne nagrobki na Cmentarzu św. Rocha w Częstochowie. Dzięki podejmowanym przez nas inicjatywom (m.in. udział w corocznych kwestach) i dużemu zaangażowaniu młodzieży jeden z nich, nagrobek Rodziny Mączyńskich, został już odrestaurowany. 

            Odrestaurowany nagrobek Rodziny Mączyńskich

   Uczestnicy zajęć Klubu Miłośników Zabytków mają możliwość wszechstronnego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia umiejętności fotografowania, filmowania oraz kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych. Młodzież nabywa również umiejętności kulturalnego i aktywnego spędzania wolnego czasu. Szczególnym zainteresowaniem uczniów cieszą się wycieczki i rajdy, podczas których wchodzą w rolę przewodników, zapoznających uczestników z najpiękniejszymi zabytkami zwiedzanych miejscowości. Efektem realizowanych przez nas zdjęciowych wypraw plenerowych są sukcesy klubowiczów w wielu konkursach fotograficznych.

     Klub Miłośników Zabytków w roku szkolnym 2004/2005


    

 

 Klub Miłośników Zabytków w roku szkolnym 2010/2011

Klub Miłośników Zabytków w roku szkolnym 2011/2012

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 9 w Częstochowie
    ul. Sobieskiego 15
    42-217 Częstochowa
  • 34 324-08-46

Galeria zdjęć